Rømningsvindu

Direktoreatet for samfunnssikkerhet og beredskap gir følgende krav: 


Hovedkravet til rømningsveier fra boliger (boenheter) er at det skal være minst én utgang fra hver boenhet. 

Utgangen fra en bolig / leilighet skal enten
- føre til det fri eller 
- føre til et brannsikkert sted eller 
- føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis skal korridoren ende ut i det fri eller i to separate trapperom som igjen fører til det fri.

I en enebolig på ett plan uten loft, er det bare krav om en utgang rett ut på bakkeplan. Inngangsdøren kan være denne utgangen. 
I en leilighet på ett plan uten loft, er det bare krav om en utgang til det fri eller til rømningsvei. Inngangsdøren kan være denne utgangen.

En enebolig/leilighet med loft eller to bebodde etasjer, skal ha alternative rømningsmuligheter fra annen etasje/loftet.  Hovedrømningsvei fra øvre plan er innvendig intern trapp ned og ut til det fri på bakkeplan. I tillegg må det være en alternativ rømningsvei fra øvre plan. 

Alternative rømningsveier:
Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan.  Avstanden fra nedkant av vinduet eller fra balkongen til planert terreng kan maksimalt være 5 meter.

Vindu som skal være rømningsvei må oppfylle disse minstemålene:

  •  fri bredde 0,5 m
  •  fri høyde i åpningen 0,6 m 
  •  summen av fri bredde og fri høyde 1,5 m


Rømningsvindu må stå i vertikal vegg, takvindu tilfredsstiller ikke kravet til rømningsvei.


Vi har også løse loddposter til våre sidehengslede vinduer. Det er godt å vite at store og små, eldre og unge, og alle besøkende kan komme seg ut av vinduet uten vanskeligheter i en nødssituasjon.


Les mer om krav til rømningsveier på Direktoreatet for samfunnssikkerhet og beredskap sine sider.

Logo


Røysiåsen 137
2092 Minnesund

Telefon: 63 96 80 05
Telefaks: 63 95 60 21
E-post: info@sollihogda.com

Kart og veibeskrivelse